ალაყაფის კარი
სახლის ცენტრალური კარი  (ცალ ფრთიანი,ორ ფრთიანი)