სახლის ცენტრალური კარი (ცალ ფრთიანი,ორ ფრთიანი)


								
										
										
									
    		
    		
    			

ალუმინის მოაჯირი
ალაყაფის კარი