ალაყაფის კარი


								
										
										
									
    		
    		
    			

სახლის ცენტრალური კარი  (ცალ ფრთიანი,ორ ფრთიანი)
ალუმინის მოაჯირი