მეგობრობა გთავაზობთ

ალუმინის თერმო პროფილით
დამზადებულ პროდუქციას სხვადასხვა

პროექტებისთვის,რომელიც უზრუნველყოფს

:: სიმტკიცეს
:: უსაფრთხოებას
:: ჰერმეტულობას
:: ენერგოეფექტურობას

AKPA-ს 55 მილიმეტრიანი სერია 

სამშენებლო
Georgian